nowayobloggers

ENGLISH HAUSA
Greetings

Good morning Ina kwana? Ans: Lafi ya Asking about the hang over work Ina Gaji Ya? Ans: Ba gaji ya Good afternoon In Yini Good evening Sanu da Yamma Ans: Yau wa Good night(until tomorrow) Sai gobe
Casual Greetings

Hello Barka dai (Sannu)  Thank You Nagwode Sorry Yakwuri How is it? Ya ya dai Hope you are well Ina fata kana lafiya {or Kina lafi ya (F)}  How are you doing?  Inna Yini Don’t be up set Kada ka ji haushi How are your family? Inna kwana, innagajia? ya gida? 
Greeting some one at work

Well done at work Sannu da aiki I believe work is going on well yes. thank you Ina fata aiki Yana Chin Gaba daidai i na gode
Greetings the Sick

Sorry are you Improving? Sann akwai Sauki ne?  You will soon recover Zaka or Zaki Sani Sau ki yan Zu God will help you get alright - Amen Allah Zai tai makeka/ki ka Sami Sauki Amin Always pray to God, He will help you Ka yi ta rokon Allah, Zai taimake ka or ki Are you well now? Yes/No Ka yi Sauki Yanzu ne? i or a’a

SHARE

Comments

    NO COMMENT

Leave Your Comment

Sign up to continue.

Your email address will not be published. Required fields are marked.

Already a member?? Login