nowayobloggers

Abinda allah ya kaddara, komin muguntan mutum, komin makircin da mutum sai kunla maka, kar ka damu domin mutum baya da ikon komai akanka. Ko suna so, ko basa so, idan allah ya nufeka da yin nasara arayuwa dan mutum sa dai kallo.

SHARE

Comments

    NO COMMENT

Leave Your Comment

Sign up to continue.

Your email address will not be published. Required fields are marked.

Already a member?? Login